Main Menu

Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο στάδια :

Στο πρώτο στάδιο, υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας , που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και δίνει στον εκπρόσωπο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης με την ένδειξη «παρελήφθη ημερομηνία χχ/ψψ/201ω...» (αρχική ημερομηνία αίτησης).


Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί στα κάτωθι:

 • εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό του Σύστημα καθώς και του πίνακα του εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία»
 • διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, όπως περιγράφονται μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
  δημιουργία μοναδικού κωδικού αίτησης πολυκατοικίας
 • ενημέρωση του εκπροσώπου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
 • καθορισμός του επιλέξιμου προϋπολογισμού  υπολογίζοντας τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις ανώτατες τιμές μονάδας και στη συνέχεια επιμερισμό του προϋπολογισμού παρεμβάσεων στα διαμερίσματα. Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • αναπροσαρμογή του πίνακα του εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» (Παράρτημα VIII). Εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή μη κοινόχρηστης παρέμβασης υπερβαίνει το επιλέξιμο κόστος βάσει των ανωτάτων αποδεκτών τιμών μονάδας, οι τιμές του πίνακα αναπροσαρμόζονται βάσει της αναλογίας που προκύπτει από το συνολικό κόστος της παρέμβασης και του κόστους της παρέμβασης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα όπως τα τελευταία έχουν καταχωρηθεί στον σχετικό πίνακα της αίτησης του εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο των παραστατικών δαπανών ο έλεγχος υπερβάσεων γίνεται βάσει του ανώτατου επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης.
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα εις διπλούν και παράδοση στον εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή.


Στο δεύτερο στάδιο , βάση του μοναδικού κωδικού αίτησης που εκδίδεται για την αίτηση πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας προσέρχονται στην ίδια τράπεζα που έχει υποβάλλει την αίτησης της πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος για να υποβάλλουν επιμέρους αιτήσεις για υπαγωγή , που συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός παραλαμβάνει κάθε επιμέρους αίτηση μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δίνει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο της παραληφθείσας αίτησης με την ένδειξη «παρελήφθη ημερομηνία χχ/ψψ/201ω...» (αρχική ημερομηνία επιμέρους αίτησης).


Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός οφείλει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει τα κάτωθι:

 • εισαγωγή των στοιχείων των επιμέρους αιτήσεων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας στο Πληροφοριακό του Σύστημα
 • διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μέσω της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
 • ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία. Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά
 • εκτύπωση της αίτησης με το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό εις διπλούν και παράδοση στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή.
 • συνυπογραφή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό (τελική ημερομηνία επιμέρους αίτησης). Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης και την καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δικαιούχου.
 • δημιουργία ενιαίου φάκελου έργου

Διάρκεια υποβολής
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.